Theses 

Řízení modulárního modelu parkoviště pomocí mikroprocesoru – Andrei Laptev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Andrei Laptev

Bakalářská práce

Řízení modulárního modelu parkoviště pomocí mikroprocesoru

Controlling a modular parking model by a microprocessor

Anotace: Bakalářská práce popisuje využití adaptivní automatizace v průmyslu. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a popsat autonomní parkovací model pro automobilová vozidla. K řízení tohoto modelu byla využita platforma Arduino. Bude zde popsána tvorba modelů parkoviště a úlohy pro řízení parkoviště.

Abstract: This Bachelor thesis describes using of adaptive automation in industry. The aim of the bachelor thesis was to design and describe an autonomous parking model for motor vehicles. For this work was used the Arduino platform to manage this model. Here will be described the creation of parking model and parking management tasks.

Klíčová slova: Adaptivní automatizace, řízení, bezpečnost, Arduino

Keywords: Adaptive automation, management, safety, Arduino

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Švec
  • Oponent: Romana Garzinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz