Bc. Jan Kaščák

Diplomová práce

Přínos cestovního ruchu ke zvyšování ekonomického potenciálu států a regionů

The contribution of tourism to increasing the economic potential of states and regions
Anotace:
Cestovní ruch je klíčovým prvkem pro rozvoj států a regionů. Jeho význam neustále roste a je zapotřebí vytvářet účinné strategie, které povedou k jeho rozvoji. V současné době každý region definuje svoje silné stránky, které se následně snaží rozvíjet. Státy Evropské unie mohou pro rozvoj turismu využít strukturální a investiční fondy a zvýšit tak atraktivitu svého území. Diplomová práce se zabývá …více
Abstract:
Tourism could be major for the development of states and regions. Its importance is steadily growing and effective strategies need to be developed that will lead to its development. At present, each region defines its strengths, which it then seeks to develop. States of European Union can use European Structural and Investment Funds for their development and increase the attractiveness of their territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní