Theses 

Ohlas Mnichovské dohody na Tachovsku a Stříbrsku, a vznik druhé republiky – Bc. Jan PETRŽÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Moderní dějiny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jan PETRŽÍK

Diplomová práce

Ohlas Mnichovské dohody na Tachovsku a Stříbrsku, a vznik druhé republiky

Reaction of the Munich Agreement Tachovsku and Stříbrsku and the formation of the Second Republic

Anotace: Diplomová práce se zaměří ve své první části na diplomatická jednání před druhou světovou válkou. S důrazem na Mnichovskou dohodu uzavřenou v září 1938, kde student objasní její význam pro tehdejší Československo. V druhé části se autor vylíčí vznik druhé republiky a bude snažit vysvětlit, jak velký dopad měla mnichovská konference pro obyvatele žijící v pohraničí. Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. Autor se ve své diplomové práci zaměří na města ležící v pohraničí v okrese Domažlice. V závěrečné části se bude autor věnovat utváření Říšské župy Sudety, kde se bude zkoumat její vnitřní organizaci a o to, jak tyto události ovlivnili každodenní život obyvatel Československa.

Abstract: This thesis will focus in the first part of the diplomatic negotiations before the Second World War. With an emphasis on the Munich agreement in September 1938, where the student explain its significance to the then Czechoslovakia. In the second part, the author portrays the formation of the Second Republic and will try to explain how much impact did the Munich conference for people living in border areas. Then it will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. The author of this thesis will focus on the city located in the border district Domažlice. In the final part, the author will be given to the formation of the Imperial County Sudetenland, which will examine its internal organization and how these events affected the daily life of the inhabitants of Czechoslovakia.

Klíčová slova: Sudety, Mnichov, Československo, dohoda, Němci, smlouva

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60739 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PETRŽÍK, Jan. Ohlas Mnichovské dohody na Tachovsku a Stříbrsku, a vznik druhé republiky. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:39, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz