Petr Švec

Diplomová práce

Vliv zahraničních investic na vybrané makroekonomické ukazatele české ekonomiky v období let 1993 - 2013

Foreign direct investment impact on selected macroeconomic indicators of the economy of the Czech Republic from 1993 to 2013
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je jednak vytvoření přehledu základních ekonomických teorií, které se pokoušejí vysvětlit proč firmy na zahraničním trhu přímo investují, tedy determinanty přímých zahraničních investic. Po věcné stránce se jedná o popsání typologie zahraničních investic, motivace investorů, lokalizačních faktorů, atraktivity prostředí hostitelské země a její měření, formy zahraničních …více
Abstract:
Subject of this diploma thesis is to provide an overview of economic theories on why companies tend to invest at foreign markets directly and thus to determine the foreign direct investment (FDI) itself. Covered areas include a foreign direct investment typology, motivation to invest, localisation factors, attractiveness and measurement of a host country business environment. Various types of FDI, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Slavoj Czesaný
  • Oponent: Eva Zamrazilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52472