Tomáš Pokorný

Bakalářská práce

Adrenalinové sporty, jejich význam pro cestovní ruch, manuál pro nadšence adrenalinových sportů v dané destinaci

Extreme sports, their impact on tourism, manual for extreme sports enthusiasts in a given destination
Anotace:
POKORNÝ, Tomáš. Adrenalinové sporty, jejich význam pro cestovní ruch, manuál pro nadšence adrenalinových sportů v dané destinaci. Bakalářská práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., Kolín 2014,86 stran Bakalářská práce analyzuje nabídky adrenalinových aktivit v Královéhradeckém kraji. Přináší celkovou obecnou charakteristikou regionů z hlediska turistické atraktivity, se zaměřením na jednotlivé …více
Abstract:
POKORNÝ, Tomáš. Extreme sports, their impact on tourism, manual for extreme sports enthusiasts in a given destination. Bachelor thesis,The Institute ofHospitalityManagment in Prague 8, Ltd., Kolín 2014, 86 pages Bachelor thesis analyse offers of adrenalin activities in Královéhradecký area. The paper brings comprehensive general characteristic of regions from the point of view of touristy attractiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu