Lenka Popelková

Diplomová práce

Konstrukční návrh kotle na pevná paliva pro zvýšení emisní třídy z č. 3 na emisní třídu č. 4

Engineering Design of Solid Fuel Boilers to Increase the Share Class from No. 3 to No. 4 Emission Class
Anotace:
Diplomová práce popisuje návrh konstrukční úpravy automatického kotle na uhlí, její vyrobení, praktické zapojení do kotle a následné ověření, zda bylo dosáhnuto lepších výsledků při vytápěcím procesu. Zaměřuje se hlavně na emise znečisťujících látek a zvýšení tepelného výkonu kotle. Práce seznamuje s fakty ohledně znečisťování ovzduší a s legislativou v České republice upravující tuto problematiku …více
Abstract:
Master thesis deals about design modification of automatic coal - fired boiler, its heat boiler connection and verification of emission´s results evaluation and power output during process of heating. There are stated a sources of pollutions and legislation in Czech Republic, which is engaged in this problematic. Based on theoretical knowledge is carried out a modification of boiler by vortex generator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2015
  • Vedoucí: Jan Matoušek
  • Oponent: Radek Kriho, Rostislav Zbieg

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma