Theses 

Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži – Martina HRŮZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství

Martina HRŮZOVÁ

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži

Youth crime and crimes against youth

Anotace: Téma bakalářské práce je kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži. V teoretické části mé práce lze nalézt tyto oblasti -mládež, protiprávní a trestný čin, kriminalita, delikvence, sociálně patologický jev, faktory ovlivňující kriminalitu mládeže, výčet nejčastějších kriminálních činů mládeže, například majetkové, násilné, mravnostní a zneužívání návykových látek. Vysvětluji zde také pojem prevence a její členění. Také píši o trestné činnosti páchané na mládeži. V praktické části jsem zpracovala statické údaje o kriminálních činech mládeže na území ČR v období 2009-2015. Dále jsem vytvořila SWOT analýzu o primární prevenci nezletilých a mladistvých.

Abstract: The theme of this thesis is juvenile delinquency and crime on youth. The theoretical part of my work can be find these areas -youth, unlawful and an offense, crime, delinquency, social pathology, factors affecting juvenile delinquency, a list of the most common youth crimes, such as property, violent, immoral and substance abuse. There also explain the concept of prevention and its structure. Also, I write about crimes against youth. In the practical part I worked static data on criminal offenses of youth in the Czech Republic in 2009-2015. Next, I created a SWOT analysis for the primary prevention of minors and young adults.

Klíčová slova: Mládež, kriminalita mládeže, trestný čin, protiprávní čin, delikvence, sociálně patologický jev, prevence kriminality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HRŮZOVÁ, Martina. Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz