Dominika Kopčáková

Bakalářská práce

Finančná analýza firmy Mondelez Czech Republic s.r.o.

Finanční analýza společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. Práce se dělí do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Jako zdroj finanční analýzy byly využity veřejně dostupné informace. Cílem práce je vyhodnotit celkovou finanční situaci společnosti za roky 2012 - 2016. V teoretické části jsou uvedené obecní informace o finanční analýze, jejich zdrojích, o jejich uživatelích …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis is focused on the financial analysis of the company Mondelez Czech Republic s.r.o. The thesis is divided into a two parts, theoretical and a practical part. Public information was used as the source for the financial analysis. The aim of the thesis is to evaluate general financial situation of the company from 2012 to 2016. The theoretical part contains general information about …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje finančnej analýze spoločnosti Mondelēz Czech Republic s.r.o. Práca sa delí do dvoch častí na teoretickú a praktickú časť. Ako zdroj dát pre finančnú analýzu boli využité verejne dostupné informácie. Cieľom práce je vyhodnotiť celkovú finančnú situáciu spoločnosti za roky 2012 – 2016. V teoretickej časti sú uvedené obecné informácie o finančnej analýze, jej užívateľoch, pomerových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Luboš Smrčka
  • Oponent: Jaroslav Schönfeld

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73753