Bc. Ahmad Sudqi Hussein Herzallah

Diplomová práce

Informační systém pro firmu s nákladní dopravou

Information system for trucking company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zaváděním informačního systému pro firmu s nákladní dopravou, která se zaměřuje zejména na mražené a chlazené produkty. První část práce definuje a popisuje základní pojmy, standardy a metody používané při sběru požadavků, obchodní analýzu, navrhování řešení a vývoj softwaru. Druhá část práce se zaměřuje na implementaci prototypu informačního systému pro interní část podniku …více
Abstract:
The thesis deals with the deployment of information system for a trucking company which focuses mainly on frozen and chilled products. The first part of the thesis aims at the theoretical background which defines and describes basic concepts, standards and methods used in gathering requirements, business analyses, designing solutions and developing a software. The second part of the thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní