Bc. Jiří Hrubý

Diplomová práce

Vliv devoluce na stranický systém Velké Británie – případová studie Skotska, Walesu a Severního Irska

Impact of devolution on the party system of the United Kingdom - a case study of Scotland, Wales and Northern Ireland
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na výzkum vlivu probíhajícího procesu devoluce ve Velké Británii na stranické systémy Skotska, Walesu a Severního Irska. Obsahuje stručné historické nastínění devolučního vývoje s ohledem na roli politických stran a hnutí. Hlavní náplní práce je zkoumání jednotlivých stranických systémů prostřednictvím analýz relevantních politických stran a jejich vztahu k devoluční tematice …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on research of the impact of the ongoing process ofdevolution in United Kingdom on the party systems of Scotland, Wales and Northern Ireland. It contains a brief historical outline of devolution development with regard to the role of political parties and movements. The primary concern of work is to examine the various party systems through analysis of relevant political parties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií