Bc. Dominik Vosátka

Diplomová práce

Kvalita nabízených služeb Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s.

The quality of services offered by Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Anotace:
Práce se zabývá otázkou kvality služeb městské hromadné dopravy v Praze. Je v ní zahrnuta teorie městské hromadné dopravy a dotazníkové šetření pro zjištění současné úrovně služeb. Cílem práce je nalezení nových způsobů, jak úroveň služeb vylepšit.
Abstract:
The work deals with the issue of service quality of public transport in Prague. It includes the theory of public transport and questionnaire to determine the current level of services. The aim of the work is to find new ways to improve services level.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vosátka, Dominik. Kvalita nabízených služeb Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s.. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika