Robert Zanki

Bachelor's thesis

The impact of IMF on Post-Socialist countries of Middle and Eastern Europe

Vliv IMF na bývalé socialistické státy střední a východní Evropy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Mezinárodního měnového fondu na bývalé socialistické státy střední a východní Evropy. Pozornost je věnována přechodnému procesu těchto zemí, kde upustily od centrálně planováné ekonomiky a přešly na tržní ekonomiku. Z počátku tato práce popisuje Mezinárodní měnový fond jako nadnárodní instituci, zkoumá jaké jsou hlavní principy a jak funguje. Práce nadále popisuje …more
Abstract:
This bachelor thesis examines the impact of the International Monetary Fund on the Post-Socialist countries of Middle and Eastern Europe. The focus is on the transition process of these countries, where they relinquished the centrally planned economy and transferred towards the market economy. In the beginning, the thesis, describes the International Monetary Fund as a supranational institution, what …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií