Klára MEDUNOVÁ

Bachelor's thesis

Ženství a sociální práce v oblasti prostituce

The Femininity and Social Work in the Area of Prostitution
Abstract:
Cílem bakalářské práce je poodkrýt vliv genderu na práci sociálních pracovnic v oblasti prostituce. Z toho důvodu se práce ve své výzkumné části zabývá ženami, které pracují jako sociální pracovnice ve třech českých neziskových organizacích, které se věnují práci s prostitutkami či s obchodovanými ženami, jako je například Rozkoš bez rizika, projekt Magdala či La Strada. V teoretické části se práce …more
Abstract:
The aim of this work is to uncover the influence of gender on social workers, who are concerning on the help for women working in sexbyznys. For this reason, the work in its research part deals with the women who work as social workers in three Czech non-profit organization dedicated to working with prostitutes and trafficked women, such as Bliss without Risk, Project Magdala and La Strada. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2010
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Matoušek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MEDUNOVÁ, Klára. Ženství a sociální práce v oblasti prostituce. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work