Petra GREGOROVÁ

Bakalářská práce

Česká ilustrace v 60. letech 20. století

The Czech illustration in the 60´s of the 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje české ilustraci v 60. letech 20. století. Nejprve je naznačen vývoj knižní tvorby od začátku dvacátého století do konce šedesátých let a poté se práce snaží sledovat výtvarné projevy šedesátých let na konkrétních ilustrátorských počinech. K těmto počinům jsou přiřazeny medailony autorů, zaměřené na jejich další ilustrační tvorbu. Rozebírané ilustrace jsou na závěr shrnuty …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Czech illustration in the 60´s of the 20th century. Firstly, the development of the book production from the start of the 20th century to the end of the 60´s of the 20th century is implied and then this work is trying to follow the art manifestation of the 60´s on the concrete illustrator´s acts. The profiles of the authors are matched to these acts, the profiles …více
 

Klíčová slova

ilustrace abstrakce 60. léta
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012
Zveřejnit od: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREGOROVÁ, Petra. Česká ilustrace v 60. letech 20. století. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xx7smk xx7smk/2
25. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.