Ondřej TICHÁČEK

Bakalářská práce

Analýza asymetrického konfliktu - boj Hizballáhu proti Izraeli

Analysis of asymmetric conflict - Hezbollah's fight against Israel
Anotace:
Bakalářská práce je jedno případovou studií zabývající se tím, zda se válka, která proběhla v roce 2006 mezi Izraelem a libanonskou militantní skupinou Hizballáh, dá označit za asymetrický konflikt. Práce také zahrnuje analytickou definici sestavenou na základě přístupů autorů, kteří se asymetrickým konfliktem zabývají. Tato definice je poté aplikována na červencovou válku.
Abstract:
This bachelor thesis is one case study on whether the 2006 war between Israel and Lebanese militant group Hezbollah can be defined as an asymmetric conflict. The analytical definition based on the attitude of authors who deal with the asymmetric conflict is also included. This definition is then applied to the July war.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÁČEK, Ondřej. Analýza asymetrického konfliktu - boj Hizballáhu proti Izraeli. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia