Bc. Tereza Matoušková

Bachelor's thesis

Typologie ženských vražedkyň ve druhé polovině 19. století ve Středočeském kraji

Typology of female murderers in second half of 19th century in Central Bohemia
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na případy ženských vražedkyň v druhé polovině 19. století ve Středočeském kraji. Na základě analýzy jednotlivých případů je vytvářena typologie pachatelek a okolností trestného činu. Pozornost je věnována jednotlivým soudním případům, které jsou rekonstruovány na základě dochované soudní dokumentace.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on cases of female murderers in the second half of 19th century. A typology of the offenders and of the crime circumstances is being formed based on an analysis of the individual cases. Attention is given to the individual legal cases, which are reconstructed based on the extant documents.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / History