Bc. Veronika Tumová

Diplomová práce

Tanec a sociální aspekty prevence proti drogám

Dance and social aspects of prevention against drugs
Anotace:
Anotace Veronika Tumová- Diplomová práce „Tanec a sociální aspekty prevence proti drogám“ se zabývá problematikou prevence proti drogám. Pozornost je zaměřena na drogy užívané na tanečních akcích. Součástí práce je výzkumná sonda, která se snaží zjistit vztah profesionálních tanečníků k drogám.
Abstract:
Annotation Veronika Tumová- The Diploma thesis “ Dance and social aspects of prevention against drugs ” deals with a drug prevention. The focus is on drugs occuring especially at parties or festivals. A part of this thesis is a research as well which try to uncover the relationship between professional dancers and their attitudes to drugs by means of questionaires.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Dagmar Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy