Mgr. Barbora Hošková

Diplomová práce

Možnosti rozvoje centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Possibilities of Development of the Eden Centre in Bystřice nad Pernštejnem
Anotace:
Tematické parky a interaktivní centra, dopad, který mají na regionální rozvoj a formy financování podobných organizací jsou náplní první části diplomové práce. Na ni navazuje část druhá, která naznačuje možnosti rozvoje konkrétního subjektu, a sice centra Eden. Nejdříve je v práci charakterizován region, kde se centrum nachází a následně jsou zde popsány části areálu a hlavní cíle projektu. Vše je …více
Abstract:
Theme parks and interactive centers, the impact they have on regional development and forms of funding such organizations are the subject of the first part of the thesis. It is followed by the second part, which suggests the possibility of developing a specific subject, namely the city of Eden. First, there is a description of the region where the center is located, consequently parts of the premises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta