Bc. Gabriela Žáková

Diplomová práce

Raně novověká historie a památky Veselí nad Moravou a jejich využití ve výuce dějepisu

Early modern history and monumets of Veselí nad Moravou and their using in history teaching
Anotace:
Tato diplomová práce přibližuje každodenní život obyvatel města Veselí nad Moravou v 17. a 18. století a jejich vzájemnou komunikaci s vrchností a církví prostřednictvím významných památek města, zámku, kláštera s kostelem a areálu města. Akcentuje tak tři roviny tehdejší městské společnosti, vrchnostenskou, církevní a poddanskou, a pokouší se je propojit s širším kontextem dějin obecných. Součástí …více
Abstract:
This diploma thesis describes everyday life of inhabitants of Veselí nad Moravou in 17th and 18th century and their mutual communication with their nobility and church through the important sights of the town - chateau, monastery with church and town site. It accents the three levels of last town society - authoritarian, church and subject - and tries to do interconnect in the context of general history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy