Bc. Martin Večeřa

Bachelor's thesis

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness

Modelling, simulation and optimization of a business process in the Witness programm
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je pomocí počítačové simulace navrhnout optimalizaci vybraného podnikového procesu. Teoretická část představuje základní pojmy a východiska k řešení optimalizací podnikových procesů. Proces vybraný pro zpracování v praktické části je výroba části zemědělského stroje ve společnosti JAMIBO s.r.o. Cílem optimalizace je časová úspora při výrobě. Výstupem práce jsou návrhy změn pro …viac
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to propose optimalization of selected business proces. Theoretical part introduces basic concepts and backgrounds for optimalisation of business processes. Process selected for elaboration in practical part is manufacturing of part of agricultural machinery in organisation JAMIBO s.r.o. Goal of optimalisation is time saving in production. Output of this thesis are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta