Ing. Martin Horák

Master's thesis

Vývoj webových aplikací v Javě na cloudové platformě Google App Engine

Development of web applications in Java on cloud computing platform Google Application Engine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou systému veřejné knihovny (SVK) pro vietnamskou komunitu v České republice na cloud computingové platformě Google Application Engine (GAE). V teoretické části jsou shrnuty základní aspekty a mechanismy cloud computingových technologií. Praktická část se zaměřuje na popis vývoje aplikace SVK v prostředí GAE včetně popisu analytické a návrhové části.
Abstract:
Diploma thesis is dealing with creation of Public Library System (PLS) for vietnamese community in the Czech Republic on cloud computing platform Google Application Engine (GAE). In theoretical part there are aspects and mechanisms of cloud computing techologies described. Practical part is focusing on description of development PLS application in GAE environment including description of analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horák, Martin. Vývoj webových aplikací v Javě na cloudové platformě Google App Engine. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic