Ing. Martin Horák

Master's thesis

Vývoj webových aplikací v Javě na cloudové platformě Google App Engine

Development of web applications in Java on cloud computing platform Google Application Engine
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tvorbou systému veřejné knihovny (SVK) pro vietnamskou komunitu v České republice na cloud computingové platformě Google Application Engine (GAE). V teoretické části jsou shrnuty základní aspekty a mechanismy cloud computingových technologií. Praktická část se zaměřuje na popis vývoje aplikace SVK v prostředí GAE včetně popisu analytické a návrhové části.
Abstract:
Diploma thesis is dealing with creation of Public Library System (PLS) for vietnamese community in the Czech Republic on cloud computing platform Google Application Engine (GAE). In theoretical part there are aspects and mechanisms of cloud computing techologies described. Practical part is focusing on description of development PLS application in GAE environment including description of analytical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedúci: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horák, Martin. Vývoj webových aplikací v Javě na cloudové platformě Google App Engine. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma