Anežka Horváthová

Bakalářská práce

Proměny české loutkářské tradice a její formy v současnosti

Metamorphosis of Czech puppetry tradition and its forms nowadays
Anotace:
Bakalářská práce zachycuje historické proměny české loutkářské tradice, která se postupem času stala neodmyslitelnou součástí lidové kultury České republiky. Dodnes se mnohé lout-kářské spolky hlásí k jejím původním formám. Zvláštní pozornost je věnována zápisu feno-ménu východočeského loutkářství do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2012. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
This work reflects the historical changes in Czech puppetry tradition that has gradually be-come an inseparable part of folk culture of the Czech Republic. To this day, many puppeteers represent its original forms. Particular attention is paid to the phenomenon of East Bohemian puppetry that was inscribed on "The List of Intangible Properties of Traditional and Folk Cul-ture of the Czech Republic" …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Malcová
  • Oponent: Lenka Lázňovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66861