Feiyang Xiang

Bachelor's thesis

Financial Analysis of a Selected Company

Financial Analysis of a Selected Company
Abstract:
The goal of the thesis is to perform the financial analysis of Wuhan Department Store Group Co Ltd. In this thesis, we analyze the financial data of Wuhan Department Store Group Co Ltd. (Wu Group) from 2008 to 2012. The data includes the company’s balance sheets, income statement and cash flow statement. There are five chapters in the thesis. In the first chapter we introduce the structure and provide …more
Abstract:
The goal of the thesis is to perform the financial analysis of Wuhan Department Store Group Co Ltd. In this thesis, we analyze the financial data of Wuhan Department Store Group Co Ltd. (Wu Group) from 2008 to 2012. The data includes the company’s balance sheets, income statement and cash flow statement. There are five chapters in the thesis. In the first chapter we introduce the structure and provide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Kateřina Zelinková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance