Mgr. Igor Gilány

Bakalářská práce

OpenID provider pro federaci identit založenou na Shibboleth

OpenId provider for Identity Federation
Abstract:
Goal of this work was to create application providing OpenID identities, based on authentification services provided by Shibboleth system. Followed by deployment in testFed federation enviroment provided by CESNET organization.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo naprogramovať aplikáciu poskytujúcu identity OpenID využívajúcu pre účely autentifikácie služby systému Shibboleth. Následne túto aplikáciu nasadiť v prostredí akademickej federácie testFed združenia CESNET.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika