Bc. Kristína Gotthardová

Bakalářská práce

Female Archetypes in the works of Benjamin Alire Saenz

Female Archetypes in the works of Benjamin Alire Saenz
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat tři ženské postavy z děl autora Benjamina Alire Sáenza a prozkoumat, co mají společného, a čím se liší od několika důležitých archetypů přítomných v mexické společnosti. První kapitola představuje tyto archetypní postavy spolu s jejich historickým pozadím a vývojem a dále také zahrnuje jejich základní charakteristiku. Následující kapitoly analyzují postavy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze three female characters from Benjamin Alire Sáenz’s works and their similarities and divergences from several major archetypal figures present in Mexican society. The first chapter introduces the archetypal figures against historical background and includes their basic characterization. The subsequent chapters analyze the characters of Maria Elena, Lizzie and Grace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Katarína Havranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta