Kristýna Stočesová

Diplomová práce

Komparace mapy radonového indexu ČR a nově určených oblastí s možným zvýšeným ozářením z radonu podle vyhlášky č. 422/2016 Sb.

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Archiv závěrečné práce není dostatečně naplněn.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

Magisterský studijní program:
Civilní nouzové plánování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.