Bc. Alena BEDNÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Sociální reklama zaměřená na problematiku AIDS

Social Advertising focused on AIDS problems
Anotace:
Bakalářská práce ?Sociální reklama zaměřená na problematiku AIDS? je zaměřena na sociální reklamu jako nástroj pro ovlivňování veřejnosti a její možnosti při prezentaci problému AIDS. V první části se zaměřuji na sociální reklamu jako na komunikační prostředek, jehož cílem je upozorňování na celospolečenské problémy a vzbuzení ochoty recipientů přispět vlastním úsilím k jejich řešení. Druhá část je …více
Abstract:
The bachelor thesis ?Social advertising focused on AIDS problems? is focused at social advertising as a tool for influencing of the public and its options at the presentation of the problem AIDS. I focus at social advertising as a means of communication in the first part and its target is attention to collectively problems and the capture of the wilingness of recipients to contribute their own effort …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Zveřejnit od: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNÁŘOVÁ, Alena. Sociální reklama zaměřená na problematiku AIDS. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci