Simona Hreščáková

Bachelor's thesis

Sociální proměnné a pozitivní a negativní elektronický word of mouth

Social Variables and Positive and Negative Electronic Word of Mouth
Abstract:
Bakalářská práce zjišťuje, které faktory ovlivňují elektronické word-of-mouth chování uživatelů na Slovensku. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o sociálních sítích, tradičním a elektronickém word-of-mouth a proměnných sociálních vztahů, které mohou ovlivňovat eWOM chování. Na základě těchto zjištění autor zpracoval kvantitativní výzkum. V praktické části se využívají statistické metody pro …more
Abstract:
The bachelor's thesis investigates which factors influence the electronic word-of-mouth behavior of users in Slovakia. In the theoretical part, knowledge about social networking sites, traditional and electronic word-of-mouth, and variables of social relations that can influence eWOM behavior are processed. Based on these findings, the author conducted quantitative research. In the practical part, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2023
  • Supervisor: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Prateek Kalia

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta