Sweety Wadhwa

Diplomová práce

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data
Anotace:
Hurikány nemohou být kontrolovány člověkem a každým dnem se zvyšuje jejich počet. Hurikány jsou zodpovědné za rozsáhlé ztráty na životech a majetku. Objevují se ve velmi krátkém čase a nemohou být zastaveny lidmi. Proto by pro účinné řízení rizik měla být posouzena míra škod po katastrofě. Družicové radarové snímky (SAR) mají výhody, protože radarový senzor může pracovat za všech povětrnostních podmínek …více
Abstract:
Hurricanes cannot be controlled by humans, and are increasing in number day by day. Hurricanes are responsible for large-scale loss of life and assets. They appear within a very short time, and are unstoppable by people once they have started. Therefore, for effective risk management, damage should be assessed after the disaster. Satellite radar images (SAR) have advantages because the radar sensor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Milan Lazecký
  • Oponent: Jan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy