Bc. Marie Poulíková

Bakalářská práce

Multikulturní výchova na Středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně

Multicultural education at The Secondary skilled educational establishment of the traditional crafts in Brno
Anotace:
Anotace Bakalářská práce na téma „Multikulturní výchova na Středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně“ se zabývá realizací, způsoby a metodami multikulturní výchovy, které používají pedagogové na daném učilišti při výuce multikulturní výchovy a samozřejmě i tím, s jakými problémy se potýkají. První část je zaměřena na vymezení a vysvětlení pojmů, které se problematiky multikulturní výchovy …více
Abstract:
Annotation The theme of my bachelor s work is „Multicultural education at Secondary skilled educational establishment of the traditional crafts in Brno“. The essay deals with realization and methods of the multicultural education. In my essay I am dealing with the teachers link up in these problems. First part of my work contains definic and explaining of the essential conceptions, joint with education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta