Theses 

The National Identity and Racism in the Fiction of Black Immigrant Writers in Great Britain – Bc. Petra ĎURIANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie

Bc. Petra ĎURIANOVÁ

Diplomová práce

The National Identity and Racism in the Fiction of Black Immigrant Writers in Great Britain

The National Identity and Racism in the Fiction of Black Immigrant Writers in Great Britain

Abstract: This master thesis deals with the issue of national identity and racism in the fiction of black immigrant writers in Great Britain. The thesis is divided into two parts. The aim of the first part is to acquaint the reader with historical events in regard to Caribbean and Bengali diaspora in Great Britain largely after the Second World War. Furthermore, this part focuses on the impact of multicultural society on national identity and racism and at the same time thoroughly illuminates those concepts. The second part of this thesis is aimed at the literary outputs of black British immigrant writers Zadie Smith and Andrea Levy, namely White Teeth and Small Island. This part examines the influence of immigration and with that connected features of national identity and racism in their fiction.

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou národní identity a rasismu v dílech černošských imigrantských autorů ve Velké Británii. Cílem první části práce je obeznámit čitatele s historickými událostmi týkajícími se karibské a bengálské diaspory ve Velké Británii a to převážně po druhé světové válce. Dále se tato část zaměřuje na vliv multikulturní společnosti na národní identitu a rasismus a zároveň tyto pojmy podrobně definuje. Druhá část práce se zaměřuje na literární díla britských imigrantských černošských autorek Zadie Smithové a Andrey Levyové, a to Bílé zuby a Malý ostrov. Tato část také zkoumá vliv imigrantství a s ním spojené prvky narodní identity a rasismu v jejich dílech.

Keywords: Karibská diaspora, bengálská diaspora, Empire Windrush, imigrace, multikulturalismus, národní identita, rasismus, Andrey Levy, Zadie Smith

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ĎURIANOVÁ, Petra. The National Identity and Racism in the Fiction of Black Immigrant Writers in Great Britain. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz