Bc. Lenka Kunhartová

Diplomová práce

Energetický trh v ČR

Energy market in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce zpracovává problematiku energetického trhu v České republice s užším zaměřením na elektrickou energii a zemní plyn. V úvodní části obsahuje seznámení s obecnými teoriemi a právními normami ovlivňujícími energetický sektor. V hlavní části práce je popsán historický vývoj na jednotlivých trzích a je vypracována analýza jejich současného stavu. V závěru je provedeno zhodnocení současného …více
Abstract:
The diploma thesis deals of the energy market in the Czech Republic with a narrower focus on electric power and natural gas. The introductory part introduces the general theories and legal norms affecting the energy sector. The main part of the thesis describes historical developments in individual markets and analyses their current state. The conclusion includes an assessment of the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kunhartová, Lenka. Energetický trh v ČR. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní