Theses 

Stavební zaměření objektu a vytvoření stavební dokumentace pro projekční činnost, využitelné i při převodu nemovitosti. – Michaela CIGLBAUEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Michaela CIGLBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Stavební zaměření objektu a vytvoření stavební dokumentace pro projekční činnost, využitelné i při převodu nemovitosti.

Building surveying object and produce construction documents for design work, usable even when the property transfer.

Anotace: Práce se zabývá stavebním zaměřením stavebního objektu (rodinného domu) a vytvoření příslušné dokumentace. Na začátku jsou popsány základní pojmy ve sta-vebnictví. Následující kapitoly poukazují na jednotlivé dokumenty jako geometrický plán, katastrální mapa, inženýrské sítě, projektová dokumentace, vývoj objektu až po současnost a použitý stavební materiál. Dále je i uvedeno ocenění objektu v případě prodeje nemovitosti.

Abstract: The bachelor thesis is concerning with building object (familiar house) and creating of corresponding documentation. At the beginning are describes the basic concept in construction. The following chapters are connected with individual docu-mentations as a geometric plan, cadastral map, network engineering, project docu-mentation, development of the building to the present and building material used. Next is being written the valuation of the building in the case of the sale.

Klíčová slova: geometrický plán, katastrální mapa, inženýrské sítě, projektová dokumentace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28520 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

CIGLBAUEROVÁ, Michaela. Stavební zaměření objektu a vytvoření stavební dokumentace pro projekční činnost, využitelné i při převodu nemovitosti.. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz