Jana ORLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Somatická analýza tělesného tuku u rekreačních běžců: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE

Somatic analysis of body fat in recreational runners
Anotace:
Tělesné složení je multifaktoriální parametr, jeho složení je závislé na věku, pohlaví, genetice a exogenních faktorech jako je pohybová aktivita, pohybový a stravovací režim. V rámci ontogeneze mužské populace v dospělosti se tělesné složení mění. Přibývá tělesný tuk na úkor svalové hmoty. Cílem studie bylo zjistit, jak pohybová aktivita působí na nárůst tělesného tuku spojeného s ontogenezí, a jak …více
Abstract:
Body composition is a multifactorial parameter, its composition depends on age, gender, genetics and exogenous factors such as physical activity and diet. In the ontogenesis of the male population in adulthood, body composition changes. Body fat increases at the expense of muscle mass. The aim of the study is to find out how physical activity influences the increase of body fat associated with ontogenesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORLÍKOVÁ, Jana. Somatická analýza tělesného tuku u rekreačních běžců: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta