Bc. Michaela Kabrdová

Bakalářská práce

Vnímání automatizace v různých aplikačních sférách podniku

Perception of automation in various applications of business spheres
Anotace:
Bakalářská práce Vnímání automatizace v různých aplikačních sférách podniku je vztažena přímo k prostředí, ve kterém robotická automatizace procesů funguje několik let. Hlavní výzkumné otázky této práce jsou: Jak je robotická automatizace procesů vnímána v různých aplikačních sférách podniku a jak ovlivňuje pracovní morálku zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou základních částí, těmi jsou teoretická …více
Abstract:
The bachelor's thesis Perception of automation in various application spheres of the company is directly related to the environment in which robotic process automation works for several years. The main research questions of this work are: How is robotic process automation perceived in various application areas of the company and how it affects the work ethic of employees. The work is divided into two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta