Bc. Jan KUDĚLKA

Bakalářská práce

Epidemiologie HIV/AIDS

Epidemiology of HIV/AIDS
Anotace:
HIV infekce a sní spojené onemocnění AIDS, je jedním z nejzávažnějších globálních problémů. Toto onemocnění je rozšířené po celém světě a infekce HIV dosahuje pandemických rozměrů. V posledních letech se daří dostat pandemii pod kontrolu, ale další vývoj je nejasný. Tato bakalářská práce je zpracována formou rešerše. Podává podrobnou charakteristiku infekčního agens, průběhu patogeneze, popis diagnostických …více
Abstract:
HIV infection and AIDS-related diseases are one of the most serious global problems. This disease is widespread around the world, and HIV infection reaches pandemic proportions. It managed to get the pandemic under control in recent years, but further development is unclear. This work is elaborated in the search way. It gives a detailed characterization of infectious agents, the pathogenesis, diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Zveřejnit od: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Suchánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDĚLKA, Jan. Epidemiologie HIV/AIDS. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví