Bc. Silvie Třeslínová

Diplomová práce

Soft power v zahraniční politice Ruské federace

Soft Power in Foreign Policy of Russian Federation
Anotace:
Cílem výzkumu diplomové práce je zjistit, zda si Ruská federace snaží vytvořit soft power, tak jak ji definuje J. Nye. Pokud ano, jaké mechanismy Rusko využívá a jak široký je záběr jeho aktivit. Pro výzkum, který je metodologicky zpracován jako jednopřípadová studie je klíčový detailní rozbor aktivit, které Ruská federace v tomto směru podniká a jejich následná analýza. Jedná se především o pěstování …více
Abstract:
Target of the thesis is to examine, whether is the Russian federation trying to create soft power, as J. Nye defines it. If yes, which mechanisms Russia uses and how wide is range of its activities. For study, which use methodology of case study are pivotal detailed analyses of Russian steps and activities in that field. Primarily Russian cultivating sources of soft power, which are culture (in place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií