Mgr. et Mgr. Elena Barbiriková

Bakalářská práce

Osobnostní determinanty výkonové motivace vysokoškolských studentů

Personality traits to the achievement motivation of the university students
Abstract:
This barchelor thesis focuses on the themes of personality traits known as the Big Five and their relation to the achievement motivation of the university students. The theoretical part includes theoretical findings about motivation, achievement motivation and the Big Five personality traits. The empirical part deals with the relations of the individual personality traits to the achievement motivation …více
Abstract:
Bakalárska diplomová práca sa zaoberá témami osobnostných charakteristík známych ako Veľká päťka (ktorá zahŕňa miery neuroticizmu, extroverzie, otvorenosti novým skúsenostiam, prívetivosti a svedomitosti) v súvislosti s výkonovou motiváciou študentov vysokej školy univerzitného typu. V teoretickej časti sú spracované základné teoretické poznatky o motivácii, výkonovej motivácii a osobnostných charakteristikách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Magerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií