Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu

The analysis of conclusiveness of the roll call votes in the European Parliament
Abstract:
Práce si klade za cíl zjistit, nakolik je analýza jmenovitých hlasování (RCV) v Evropském parlamentu (EP) průkazná. Nejprve je v práci popsána historie RCV, jejich vývoj a možnosti použití. Následuje kvantitativní oddíl, ve kterém je analyzován vzorek RCV. Jsou zjišťovány jeho charakteristiky vůči celé populaci hlasování. Dále jsou otestovány jednotlivé vzorce, které se pro práci s RCV používají. A …more
Abstract:
The aim of this theses is to find out how much conclusive is the analysis of roll-call voting (RCV) in the European Parliament (EP). First of all there is description of the history of RCV, its development and applications. Another part is a quantitative section, where sample of RCV is analysed. Its characteristics are compared with the entire population of votes. Various formulas which cont with RCV …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 7. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Plechanovová CSc., doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií