Monika BŮŽKOVÁ

Bakalářská práce

Iritanty a alergeny v kosmetice

Irritants and Allergens in Cosmetics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyhledat a popsat potenciální iritanty a alergeny v kosmetických přípravcích. Práce se zpočátku zabývá legislativním vymezením kosmetického přípravku, iritačním a alergenním účinkem z hlediska toxikologie. Hlavní část je pak zaměřena na jednotlivé složky kosmetického přípravku, jež mohou na kůži způsobit iritaci či alergickou reakci.
Abstract:
The aim of this work is to find and describe potential irritants and allergens in cosmetics. The work was initially concerned with legislative definition of cosmetic Products, irritant and allergenic effect in terms of toxicology. The main part is focused on the individual components of a cosmetic product that may cause skin irritation or allergic reaction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Rahula Janiš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŮŽKOVÁ, Monika. Iritanty a alergeny v kosmetice. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Práce na příbuzné téma