Bc. Tomáš Kantarský

Diplomová práce

Improving User Experience of applicant tracking system

Improving User Experience of applicant tracking system
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá zlepšením užívateľského zážitku (user experience) systému pre správu uchádzačov o zamestnanie v IT firme. Teoretická časť popisuje základné termíny užívateľského zážitku, princípy návrhu a prehľad techník používaných pre výskum užívateľského zážitku. Praktická časť poskytuje prehľad prototypovacích nástrojov, úvodnú analýzu systému, implementáciu výskumu, súhrn nájdených …více
Abstract:
This thesis deals with improving user experience of applicant tracking system in an IT company. Theoretical part describes user experience terms, design principles and overview of user experience research techniques used in this thesis. Practical part provides summary of prototyping tools, initial system overview, research implementation, summary of weaknesses found and proposed solutions in form of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Zajíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky