Mgr. Ludmila Molišová

Master's thesis

Vybrané problémy obchodní firmy

Selected Issues of Trade Names
Anotácia:
Diplomová práce srovnává právní úpravu obchodní firmy v obchodním zákoníku a v současném občanském zákoníku, především v oblasti jejích dispozic a změn. Práce se zabývá vysvětlením pojmu obchodní firmy (obchodního jména), včetně jeho vývoje v právní úpravě až do současnosti, rovněž se věnuje základním zásadám a funkcím firmy. Hlavní jádro práce náleží převodu a přechodu obchodní firmy, na což navazuje …viac
Abstract:
The thesis compares the regulation of trade names in the Commercial Code and in the current Civil Code, especially in its dispositions and changes. Working with explaining the term trade name, including its development in the legislation until now, also deals with the basic principles and functions of the company. The main core of the thesis includes the transfer and changeover of the trade name, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta