Martin Dochvát

Diplomová práce

Analýza vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu v ČR v letech 1993-2015 s vlivem na strukturu státního rozpočtu a ekonomický vývoj

Analysis of the development of revenue and expenditure of the state budget in the Czech Republic in the years 1993-2015 with an influence on the structure of the state budget and economic development
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl analýzu souvislostí vývoje státního rozpočtu v České republice. Teoretická část se zaměřuje na význam a funkce veřejných financí, veřejné rozpočty a státní rozpočet jako na nejvýznamnější část rozpočtové soustavy České republiky. V dalších kapitolách pojednává o problematice fiskální a rozpočtové politiky a vzniku rozpočtových deficitů. Praktická část se věnuje …více
Abstract:
This master´s thesis deals with the analysis of Czech Republic state budget. The theoretical part is focused on the significance and functions of public finances, public budgets and state government budged as a most important part of the Czech Republic state finance system. Following chapters describe the problematic of fiscal and budget policy and the creation of budget deficit. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Jitka Peková
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69248

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce