Theses 

Právo na vzdělání a volný pohyb osob v Evropské unii – Mgr. Alžběta Čajková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Alžběta Čajková

Master's thesis

Právo na vzdělání a volný pohyb osob v Evropské unii

Right to Education and Free Movement of Persons in the European Union

Anotácia: Diplomová práce se zabývá právem na vzdělání a volný pohyb osob v Evropské unii. Prozkoumává vývoj práva na vzdělání na národní a evropské úrovni, a to zejména právo přístupu ke vzdělání dětí – žáků migrujících pracovníků a právo na vysokoškolské vzdělání na náklady hostitelského státu. Řeší i otázku svobod a nároků, které nebyly zakotveny ve zřizovacích smlouvách a analyzuje relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Zabývá se i ekonomickými a sociálními aspekty rovného práva na vzdělání a odhaluje jeho negativní důsledky, které ovlivňují hospodaření členských států.

Abstract: This diploma thesis deals with the right to education and free movement of persons in the European Union. It goes through the evolution of the right to education at national and European level, particularly the right of access to education of children (pupils) of migrant workers and the right to higher education at the expenses of the Host State. It is also looking into the question of freedoms and claims that were not anchored in the founding Treaties and it analyzes relevant case law of the Court of Justice of the European Union. It also discusses the economic and social aspects of equal right to education and exposes its negative consequences affecting the Member States’ budget.

Kľúčové slová: právo na vzdělání, svoboda pohybu, mobilita, děti migrujících pracovníků, integrace, uznání vzdělání, finanční podpora, nároky studentů, zákaz diskriminace right to education, freedom of movement, mobility, children of migrant workers, integration, degree recognition, maintenance grant, student entitlements, non-discrimination

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 05:36, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz