Bc. Petr Pejša

Diplomová práce

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Desktop Virtualization in a University Environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro virtualizaci desktopů při výuce na vysokých školách. Hlavním cílem je popis virtualizačních nástrojů od tří největších výrobců (VMware, Microsoft, Citrix) a poté nasazení jednoho z nich v počítačové učebně s využitím zero klientů. Součástí nasazení je i cenová kalkulace a zhodnocení nákladů při srovnání s učebnou, která je vybavena klasickými …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of using desktop virtualization tools for teaching at universities. The main objective is to describe virtualization tools from the three largest producers (VMware, Microsoft, Citrix) and then use one of them in the computer lab using zero clients. Part of deployment is also pricing and evaluation costs in comparison with computer lab, which is equipped with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma