Mgr. Ondřej Hulík

Bakalářská práce

Wentzelova, Kramersova, Brillouinova aproximace a Maslovovy indexy v kvantové mechanice

Wentzel - Kramers - Brillouin Approximation and Maslov Indices in Quantum Mechanics
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu geometrického přístupu ke kvantové teorii a geometrické teorii kvantizace klasické mechaniky, především potom symplektické geometrii, metodě semi-klasické aproximace Wentzel-Kramers-Brillouinovy (WKB), dále pak rigorónímu zavedení Maslovova indexu. Pro ověření je tato teorie v průběhu práce aplikována na dva typické příklady, a to kvantový harmonický oscilátor …více
Abstract:
In this thesis we study geometric aspects of quantum theory and geometric quantisation of classical mechanics. We are mainly interested in symplectic geometry, the semiclassical approximation method of Wentzel-Kramers-Brolouin (WKB) and in rigorous definition of Maslov Index. The theory is applied on two typical examples of quantum mechanics, the quantum harmonic oscillator and the hydrogen atom spectrum …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ph.D. Klaus Bering Larsen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta