Tereza Urbánková

Bakalářská práce

Využití vláken v asfaltových směsích a konstrukčních vrstvách vozovek

Use of fibers in asphalt mixtures and road construction layers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem a testováním asfaltových směsí s vlákennými příměsmi. Teoretická část je zaměřena na problematiku silničních staveb, konstrukce vozovek a modifikace. Další část je zaměřena na poruchy silnic a defekty. Dále se práce věnuje detailnímu popisů vlastností použitých vláken ve směsích. Experimentální část se zabývá výrobou zkušebních těles z jednoho typu asfaltové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study and testing of asphalt mixtures with fiber admixtures. The theoretical part is focused on the issue of road construction, road structure and modification. The next part deals with road defects and malfunctions. Furthermore, the thesis deals with detailed descriptions of the properties of the fibers used in the mixtures. The experimental part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbánková, Tereza. Využití vláken v asfaltových směsích a konstrukčních vrstvách vozovek. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.