Mgr. Jaroslava Švarcová

Diplomová práce

Vliv strachu a úzkosti na utváření vztahu dětí k přírodě

The influence of fear and anxiety on shaping the relation between children and nature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vztahu dětí k živé přírodě, limity jeho utváření a redukcí a prevencí vzniku úzkostných stavů. Autorka se snaží o nastínění možností vedoucích k utváření kladného vztahu dětí k živé přírodě a předcházení negativních emočních stavů, jako jsou: strach, úzkost a fobie. Výzkumné šetření sleduje aktuální vztah dětí k drobným živočichům a k přírodě v rozdílném sociokulturním …více
Abstract:
The thesis deals with the relationship of children to nature, the limits of its development and the formation and prevention of anxiety. The aim of the work is also to outline the options leading to the improvement of children's positive attitude to nature and prevention of negative emotional states, such as: fear, anxiety and phobias. The research concerns children´s approach to small animals and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy