Tomáš Grolig

Bakalářská práce

Navrh konstrukčního řešení podlahy jednopodlažní dřevostavby

Design of floor construction system of one-storey wooden building
Anotace:
Předmětem práce je seznámení s dřevostavbami obecně, dále s podlahovými konstrukčními systémy a s dřevěnými podlahovinami. U dřevěných podlahovin jsou dále popsány technické a uživatelské požadavky na tyto podlahoviny. Praktickým výstupem práce jsou tři možné varianty konstrukčních systémů podlah a jejich skladby, a dle stanovených kritérií je vybrána varianta nejvhodnější. U výsledného návrhu je …více
Abstract:
The subject of work is apprising with wooden buildings in general, with floor construction systems and with wooden flooring. There are described technical and user requirements for wooden flooring. The practical output of this work are three possible variants of construction systems and their composition, and by the defined criteria ,the best option is selected. At the final design the way of assembly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dřevařství / Dřevařství